Back to Top

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny – AZA

Zespół abstynencyjny z odstawienia alkoholu to stan chorobowy, który pojawia się po przerwaniu ciągu alkoholowego i występuje przeciętnie 12-24 godziny zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu.

Patomechanizm nie jest dokładnie poznany, skrótowo rzecz ujmując – podczas picia alkoholu przede wszystkim układ nerwowy, ale także inne układy organizmu ulegają adaptacji (czyli dostosowaniu) do dużych dawek toksyny jaką jest alkohol we krwi.

Gwałtowne obniżenie jej stężenia powoduje dysproporcję między wytworzonymi mechanizmami przystosowania organizmu a obecnością małego stężenia alkoholu.

Objawami zespołu abstynencyjnego (NIE zatrucia alkoholem !) są: bezsenność, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (objawiające się najczęściej nudnościami, wymiotami, biegunką, bólami nadbrzusza i w klatce piersiowej), niepokój, zmęczenie, nadpobudliwość, zlewne poty, szybkie tętno i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Zdarzyć się mogą także halucynacje (mało nasilone i bardzo sporadyczne).

We krwi są obecne zaburzenia elektrolitowe, zwykle w postaci niskiego stężenia potasu, fosforanów, wapnia, czasem – wbrew pozorom bardzo rzadko niskie stężenie glukozy (tzw. hipoglikemia).

Po 24 -48 godzinach trwania nieleczonego zespołu abstynencyjnego mogą pojawić się napady padaczkowe.

Większość AZA jest możliwych do wyleczenia w warunkach domowych, niemniej jednak zawsze wymagane jest badanie lekarskie celem oceny, czy pacjent nie wymaga hospitalizacji. Chorzy z AZA wymagają odtrucia alkoholowego – przede wszystkim podaży płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie leków uspokajająco nasennych.