Back to Top

Krwawienie z żylaków przełyku

Gwałtowny krwotok z poszerzonych żył w dolnej partii przełyku.

Objawia się zwykle jako chlustające wymioty krwią. Choroba potencjalnie śmiertelna.