Back to Top

Majaczenie alkoholowe

Stan zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji.

Pojawia się w ciągu 2-3 dni od odstawienia alkoholu po kilkumiesięcznym – kilkuletnim ciągu intensywnego picia.

Objawy obejmują wymienione przy alkoholowym zespole abstynencyjnym oraz zaburzenia świadomości i bardzo silnie wyrażony lęk i doznania psychotyczne (omamy i urojenia). Stosunkowo często zdarza się, iż delirium towarzyszą inne choroby np.: zapalenie płuc, niewydolność serca, cukrzyca, krwawienie z żylaków przełyku, marskość wątroby.

Delirium cechuje się bardzo wysoka śmiertelnością: ponad 20% w przypadku chorób współistniejących, 5% u osób bez innych obciążeń..