Back to Top

Paranoja alkoholowa

Rozwija się u osób w nieco mniej nasilonym stopniu uzależnionych od alkoholu.
Przybiera formę charakterystyczną dla paranoi (czyli w logiczny sposób uporządkowanego systemu urojeń). Najczęściej chory mąż podejrzewa swoją żonę o zdradę i „znajduje” na to liczne „dowody”.
Niektórzy nazywają tę formę paranoi zespołem Otella.