Góra strony

Kompedium wiedzy

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny – AZA

Zespół abstynencyjny z odstawienia alkoholu to stan chorobowy, który pojawia się po przerwaniu ciągu alkoholowego i występuje przeciętnie 12-24 godziny zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu.

Patomechanizm nie jest dokładnie poznany, skrótowo rzecz ujmując – podczas picia alkoholu przede wszystkim układ nerwowy, ale także inne układy organizmu ulegają adaptacji (czyli dostosowaniu) do dużych dawek toksyny jaką jest alkohol we krwi.

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

Stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem.

Ostre zapalenie trzustki co najmniej w 50% jest spowodowane przewlekłym nadużywaniem alkoholu, przewlekłe zapalenie trzustki w 60-85%.

Oba stany chorobowe mogą doprowadzić do trwałej niesprawności, wyniszczenia a nawet śmierci i są przyczyna wielu cierpień chorego.

Halucynoza alkoholowa ostra

Podobnie jak delirium występuje po przerwaniu kilkumiesięcznego – kilkuletniego ciągu picia.

Objawami są halucynacje słuchowe. Pacjent ma także duży poziom lęku.

Z tego powodu jest niebezpieczny dla siebie i otoczenia, ponieważ przykre doznania omamowe (halucynacje) mogą popchnąć go do samobójstwa lub do zaatakowania innych osób.

Stan wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji. Halucynoza może przejść w postać przewlekłą.

Strony