Back to Top

Kompedium wiedzy

Majaczenie alkoholowe

Stan zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji.

Pojawia się w ciągu 2-3 dni od odstawienia alkoholu po kilkumiesięcznym – kilkuletnim ciągu intensywnego picia.

Paranoja alkoholowa

Rozwija się u osób w nieco mniej nasilonym stopniu uzależnionych od alkoholu.
Przybiera formę charakterystyczną dla paranoi (czyli w logiczny sposób uporządkowanego systemu urojeń). Najczęściej chory mąż podejrzewa swoją żonę o zdradę i „znajduje” na to liczne „dowody”.
Niektórzy nazywają tę formę paranoi zespołem Otella.

Upojenie alkoholowe

Przede wszystkim pojawiają się zmiany zachowania (agresywność, euforia, smutek, labilność emocjonalna) oraz zaburzenia koordynacji nerwowej: bełkotliwa mowa, brak koordynacji ruchowej. Objawy pojawiają się osobniczo: u osób bardzo wrażliwych od 0,3 promila, są także osoby, u których nie dochodzi do upojenie pomimo stężenia alkoholu 1,5-2 promila.

Strony